Catàlegs, revistes, llibrets i butlletins

Són documents formats a partir de 4 pàgines (en el cas dels butlletins) la resta a partir de 8 pàgines, enquadernat amb grapes o encolat. En molts casos també són utilitzats com element promocional com fulletó grapat, quan hi ha que transmetre gran quantitat de informació sobre un o varis productes o serveis.

Consulta els catàlegs