Targetes de visita

Les targetes de visita són la manera més fàcil de fer-nos conèixer, en ella podem reflectir tot el que la nostra empresa pot oferir als seus clients, poden ser impreses en diferents tipus de paper, a una cara o dues cares.

Si li vols donar un toc d'originalitat pots demanar-les amb els cantos romats.

També hi ha la possiblitat, si és vol una major durabilitat, laminar-les en brillant o mate, tant per una cara com per les dues.

També hi ha la opció de fer les targetes amb imant. Són les ideals per empresaris que ofereixen serveis per a la llar, ja que, normalment en solen col·locar en les neveres o altres suports metàl·lics.

Consulta els catàlegs