Targetes postals

Una manera diferent de fer un mailing. Donar a conèixer la teva empresa, activitat, o si ets una entitat cultural les teves representacions, actuacions o el que vulguis donar a conèixer d'una manera massiva.
Cara exterior laminat brillant. Cara interior especial per a la escriptura.

Consulta els catàlegs